db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte nás na facebooku

Nabízíme, montujeme, projektujeme, stavíme:
Čistírny odpadních vod a kořenové čistírny odpadních vod

Provedeme pro Vás zhodnocení možností čištění odpadní vody z domácnosti a navrhneme nejvhodnější řešení, podle Vašich ekonomických možností a uživatelských požadavků.

Dle zhodnocení Vašich požadavků vám můžeme nabídnout poradenství a projekční činnost ke kořenovým čistírnám nebo domovním čistírnám odpadních vod.

Domovní čistírny odpadních vod

Jedním ze způsobů čištění odpadních vod jsou biologicko mechanické čistírny odpadních vod. Tyto čistírny jsou technologická zařízení, která zajišťují předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do recipientu, tj. v přirozeném toku. Vypouštění odpadních vod se řídí zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích.
Povolení k vypouštění odpadních vod vydává příslušný vodoprávní úřad. V dnešní době je možné povolit čistíry odpadních vod pouze na ohlášení pokud mají značku CE a splňují tedy příslušné limity čištění. Důležité je si uvědomit, že biologicko mechanická

domovní čistírna odpadních vod není bezúdržbové zařízení,

vyžaduje pravidelnou údržbu a přizpůsobení způsobu užívání objektu možnostem čistírny.


Kořenové čistírny odpadních vod

Dalším ze způsobů, jak čistit odpadní vodu z domácnosti, ale i z podniku nebo obce, je kořenová čistírna tzv. "kořenovka".
Kořenové čističky odpadních vod jsou ekonomicky výhodné i šetrné vůči přírodě. Vodu čistí bakterie v náplni kořenového filtru spolu s kořeny bahenních a vlhkomilnýh rostlin. Čističky tak pracují bez elektrické energie za minimálních provozních nákladů.
Kořenové čističky se využívají pro čištění všech odpadních vod z domácností. Jsou velmi účinné v čištění kontaminovaných vod s vysokými obsahy železa, manganu a těžkých kovů. Ve světě se úspěšně využívají i k čištění výluhů ze skládek a různých druhů průmyslových vod.
Kořenové čistírny jsou nejvhodnějším řešením čištění odpadních vod z objektů s nestabilním přítokem a přetržitým provozem (tedy jako řešení u rekreačních objektů).

NABÍZÍME:výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy