db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte nás na facebooku

Domovní čističky odpadních vod - dČOV

Nabízíme čističky odpadních vod společnosti Klärtechnik, které zaručují vysokou čistící účinnost a výbornou funkčnost.

Technologii čističky nabízíme ve variantách do 50EO, díky tomu je možné navrhnout ČOV k objektu podle požadavků zákazníka.

Technologiie je možné instalovat jako vestavbu do stávající jímky případně septiku například tako:

Betonová čistička Klärmax IDEAL pro 4EO. Betonová čistírna Klärmax IDEAL pro 4EO s košem na kal pro odkalování domovní čistírny. Technologie čističky Klärmax IDEAL pro 4EO s košem na kal pro odkalování, vestavěbná do stávající jímky na odpadní vodu. Vestavba technologie čističkyKlärmax IDEAL pro 4EO, vestavěbná do stávající jímky na odpadní vodu.

Vložením vestavby Klármax IDEAL do stávající jímky nebo septiku vytvoříme "IDEÁLNÍ" čističku pro vypouštění odpadních vod do vsaku nebo do vodoteče.

ČOV splňuje požadavky NV 57/2016 Sb. a NV 401/2015 Sb. pro vypouštění odpadní vody do vod povrchových i podzemních.

Výhody technologie Klärmax IDEAL

 • Spolehlivá a jednoduchá technologie s vysokou účinností čistění bez mechanických částí uvrnitř čistírny.
 • Certifikace CE - dodávka kompletní čov na ohlášení.
 • Možnost vestavby technologie do stávající nádrže.
 • Bezproblémový odběr vzorků.
 • Nízká spotřeba energie (díky cyklování) ve srovnání s klasickou aktivační čitírnou.
 • Možnost využití vyčištěné vody pro závlahu.
 • Popis čistcí technologie

  Klärmax Ideal je aktivační aerobní čistírna odpadních vod. Čištění je zajišťováno čistícím procesem na principu reaktoru SBR, tato čistírna je vhodná právě pro rodinné domy, kde je díky předvídatelnému provoznímu cyklu nastaven čistící cyklus v jednokomorové nádrži právě na 24 hodin. Sedimentační a odtoková fáze je předprogramována v nočníc hodinách. Přednastavený program zohledňuje provoz běžného domu.

  Obvykle dosahované hodnoty pro trvale obývané objekty v případě povolení klasickým vodoprávním řízením:
  CHSK = 130 mg/l; BSK5 = 30 mg/l; NL = 30 mg/l; NH4-N = 20mg/l; Ncelk = 30 mg/l; Pcelk = 8 mg/l

  Výsledky zkoušky PIA parametry čistící účinnosti:

  NABÍZÍME:


  Domovní čistírny


  výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy