db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte betonové žumpy na facebooku

Betonové žumpy - samonosné žumpy ze železobetonu

Vyrábíme a dodáváme samonosné betonové žumpy a zajišťujeme kompletní servis s dodávkou betonových žump.

Můžete si vybrat mezi betonovými žumpami přejezdnými do 2,5t a žumpami přejezdnými až do 40t. Návrh velikosti žumpy provede provede Váš projektant.
Orientační velikost žumpy může být vypočtena podle následujícího vzorce:

V = S x O x i


V ... Objem žumpy
S ... Spotřeba vody (uvažuje se 150 l/os/den) - můžete však vycházet z Vaší historické spotřeby nebo průměrné spotřeby dle ČSÚ - v roce 2011 byla průměrná spotřeba pitné vody v domácnosti 88 l/os/den.
O ... Počet osob žijících v domácnosti
i ... Interval vyvážení ve dnech - (14-30) - pokud budete uvažovat vyvážení jednou za 14 dní až jednou měsíčně.

Při návrhu je však vhodné uvažovat také objem místního fekálního vozu, který bude žumpu vyvážet. V tomto případě je ekonomické navrhovat velikost žumpy na 1 nebo 2 násobek objemu fekálního vozu, aby při jízdě nevezl poloprázdný fekál a tím se Vám neprodražovala doprava.

 • Betonové nádrže, žumpy, typu - "ND" - přehled nádrží "ND"
 • Tyto prefabrikované betonové samonosné nádrže jsme tvarově a staticky optimalizovali, z toho důvodu jsou velmi odolné až do přejezdu vozidly do hmotnosti 40t. Nádrže jsou vyráběné v objemech od 6 m3 do 24 m3. Nádrže jsou staticky dimenzované na kombinaci zatížení - zásyp 1,5m, úroveň hladiny podzemní vody dosahující po úroveň stropu nádrže a přejezd těžkými vozidly do 40t. Vstup do jímek je standardně tvořen otvorem ve stropu rozměru 0,6 x 0,6m, který lze na objednávku umístit podle požadavků zákazníka. Vstupní otvor je možné na zakázku osadit skruží nebo konusem. Samozřejmostí je instalace poklopů do třídy D400 o požadovaném rozměru. Do nádrže provádíme vývrt podle požadavků zákazníka se systémovým gumovým těsněním pro připojení plastového potrubí. Cena jímky je zákazníkovi nabídnuta položkovou cenovou nabídkou, včetně dopravy a montáže, na základě poptávky. Prodej a montáže jímek zajišťuje společnost db Betonové jímky s.r.o.

  Betonová jímka 2x 20 m3. Betonová jímka 2x 18 m3. Betonová jímka 10 m3.

 • Betonové žumpy typu - "J" - přehled žump "J"
 • Tyto betonové žumpy jsou samonosné a nevyžadují žádné další statické zajištění, jsou vyráběné v objemech od 3,2 m3 do 17,8 m3. Žumpy se skládaní z dílu se dnem, případně z dílu bez dna a stropu „S“, který je pojízdný vozidly do 2,5t při zásypu 0,6m - 1,1m. Vstup do žump je tvořen otvorem ve stropu rozměru 0,6 x 0,6m, který lze na objednávku umístit podle požadavků zákazníka. Vstupní otvor je možné opatřit pochůzným nebo pojezdným poklopem a vyrovnávacími rámečky pro vyrovnání do úrovně terénu. Do žumpy je možné podle požadavků zákazníka osadit hrdlo s gumovým těsněním pro připojení přítokového potrubí. Žumpy typu "J" nejsou vhodné pro osazení do míst se zvýšenou hladinou podzemní vody. V případě výskytu podzemní vody, může tato hladina dosahovat maximálně do úrovně 0,3m pod úroveň stropu žumpy.

  Betonová jímka 12,8 m3. Betonová jímka 2x14,8 m3. Betonová jímka 2x14,8 m3.

 • Betonové žumpy typu - "V, S, M" - přehled žump "V, S, M"
 • Žumpy typu V, S, M jsou silnostěnné betonové žumpy, které není nutné žádným způsobem dále staticky zajišťovat. Tyto žumpy je možné umístit v případě použití zesíleného stropu "Z24", nebo "Z40" do prostor pojížděných osobními vozidly až do 40t. Žumpa je vhodná pro osazení do míst se zvýšenou hladinou podzemní vody. Pouze je nutné zajistit čerpání podzemní vody v průběhu montáže a do vytvrzení těsnící hmoty. Tyto žumpy jsou tvořeny vždy 1 dílem se dnem, příslušným počtem dílů bez dna a stropem. Objem žump je od 3,2 m3 do 23 m3. Vstupní otvor je tvořen otvorem ve stropu o rozměrech 0,6 x 0,6m, který lze umístit podle požadavků zákazníka. Vstupní otvor je možné opatřit pochůzným nebo pojezdným poklopem a vyrovnávacími rámečky vyskládanými do úrovně terénu. Do sestavy je možné podle požadavků zákazníka osadit hrdlo s gumovým těsněním pro připojení přítokového potrubí.

  Betonová jímka 17 m3. Betonová jímka 17 m3. Betonová jímka 2x17 m3.

  Žumpy jsou betonovány jedním licím cyklem bez vzniku pracovní spáry, ZARUČUJEME VODOTĚSNOT zkouškou dle ČSN 75 0905!

  NABÍZÍME:


  Betonové žumpy


  výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy