db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte požární nádrže na facebooku

Betonové požární nádrže (jímky) pro akumulaci požární vody

Požární nádrž může být sestavena jako jedna velkoobjemová nádrž nebo soustava jednotlivých propojených nádrží typu ND. Podzemní betonová nádrž tímto vytvoří akumulační zásobu vody, která může být použita jako hasební látka v případě požáru.

Požadavek na objem požární vody vychází výpočtem a je uveden v požárně bezpečnostním řešení (PBŘ), které je součástí projektové dokumentace. Vzhledem k variabilitě našeho systému Vám můžeme nabídnout vhodnou nádrž nebo sestavu nádrží pro akumulaci požární vody. Na Vaši poptávku Vám zpracujeme ekonomicky nejvýhodnější řešení pro podzemní požární nádrž.

Požární nádrž, Krušné hory. Trvalé sací potrubí je umístěno na žádost ivestora přímo v nádrži. Požární nádrž, Krušné hory. Trvalé sací potrubí je umístěno na žádost ivestora přímo v nádrži. Požární nádrž o celkovém objemu 95,6 m3 relizovaná u Plzně. Nátok do nádrže ze zpevněných ploch přes odlučovač ropných látek. Sací šachta DN1000 u požární nádrže o užitném objemu 45 m3 realizovaná v Teplicích. Požární nádrž, Plzeň o celkové objemu 95,6 m3. Travalé sací potrubí nebylo požadováno. Celkový objem požární nádrže realizované v Rousínově je 72 m3. Instalováno trvalé sací potrubí DN100. Kombinovaná požární-retenční nádrž o objemu 99,8 m3 v Mníšku pod Brdy. Komplexní řešení včetně předčistění v sedimentační jímce a odlučovači. Součástí je také retenční objem a šachta s trvalým sacím potrubím.

       

Normové požadavky na konstrukci požární nádrže předepisuje norma ČSN 75 2411


Zásadním a často nedodržovaným požadavkem normy ČSN 75 2411 (Zdroje požární vody) je dle bodu 10.4.2 umítění sacího koše nejméně 500mm pod minimální hladinu ve zdroji. Užitný objem požární nádrže se pak uvažuje mezi minimální a maximální hladinou.

Není tedy možné umístit sací koš na dno nádrže a počítat celý objem nádrže jako užitný objem!

Vzorové rozměry typových nádrží:

Obraťte se na nás a rádi přizpůsobíme tvar a objem nádrže Vašim požadavkům.

Objem požární nádrže Výkres PDF Výkres DWG Obrázek
Požární nádrž o užitném objemu 14 m3
Požární nádrž o užitném objemu 22 m3
Požární nádrž o užitném objemu 35 m3
Požární nádrž o užitném objemu 45 m3
Požární nádrž o užitném objemu 50 m3
Požární nádrž o užitném objemu 72 m3

Požární nádrž s trvalým sacím potrubím, Hustopeče:

Betonová požární nádrž o objemu 50m3 v Hustopečích.

Výhody našich betonových požárních nádrží:

 • výhodná cena prefabrikovaných nádrží ve srovnání s betonáží nádrže na místě
 • modulové rozměry a možnost sestavit retenční nádrž požadovaného objemu
 • rychlost výstavby, nádrž je připravená k použití během jednoho pracovního den
 • možnost zatížení až do 40t a tím úspora zastavěné plochy (umístění pod parkovací plochu nebo komunikace)
 • kompletní vystrojení trvalým sacím potrubím, nejčastěji DN100 se sacím košem se zpětnou klapkou a možností vypouštění, šroubením S110, celé v pozinkovaném provedení.
 • zajistíme kompletní projektovou přípravu, dodávku a montáž našich požárních nádrží včetně technologie pro hasičské vystrojení.
 • NABÍZÍME:


  Požární nádrže


  výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy