db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte kořenovky na facebooku

Kořenové čistírny odpadních vod - kořenové čističky - KČOV

Kořenová čistička je vhodným a ekonomickým řešením pro rodinné domy, obce i podniky. Kořenové čistírny jsou šetrné vůči přírodě a ekonomicky výhodné. Kořenové čističky jsou vhodným řešením pro náročné uživatele, kteří nechtějí trávit čas údržbou klasické domovní čistírny.

Rádi Vám zpracujeme projekt kořenové čistírny (KČOV) pro rodinný dům, rekreační objekt, hotel nebo komerční stavbu.

Hlavními výhodami kořenových čistíren jsou:
 • Kořenové čističky nepotřebují žádnou elektrickou energii
 • Velmi nízké provozní náklady kořenovky a minimální údržba
 • Dobře snáší nestálý přítok odpadní vody a nestálou kvalitu odpadní vody.
 • Minimální náchylnost k haváriím systému kořenové čističky
 • Kořenovky lze je umístit na jinak obtížně využitelné pozemky
 • Díky ekologickým procesům nejsou kořenové čističky hlučné a nevydávají zápach
 • Zkrášlují životní prostředí a zapadnou do krajiny, kořenové čistírny vytváří přírodní biotop

Kořenová čistírna odpadních vod z rodinného domu pro 4 ekvivalentní osoby na vysočině

Připravený a zabedněný výkop pro montáž hydroizolace kořenového filtru. Filtr kořenové čističky vyložený hydroizolací a ochrannou geotextilí. Montáž drenážního potrubí na dno vertikálního filtru kořenové čistírny. Kořenový filtr vyplněný frakcemi štěrkopísku a vybavený rozvodným potrubím na povrchu filtru kořenové čističky.
Rozvodné potrubí nainstalované rovnoměrně na povrchu filtru pro distribuci vody po povrchu kořenové čističky. Kořenová čistička funguje díky rovnoměrné distribuci odpadní vody po povrchu vertikálního kořenového filtru.

Kořenová čistírna odpadních vod z rekreačního zařízení pro 40 EO s nepravidelným provozem na vysočině

Filtr kořenové čističky zabedněný a připravený pro instalaci hydroizolace kořenového filtru. Povrch kořenového filtru vybavený rozvodným potrubím. Kořenová čistírna pro rekreační zařízení pro 40 EO. Kořenová čistička sestávající ze septiku a kořenového filtru před osázením vegetací.

Kořenové čistírny odpadních vod pro rodinné domy se skládají z těchto částí:

 1. Septik/Anaerobní separátor - Pro dlouhou funkčnost a životnost kořenového filtru je třeba zadržet maximální množství NL (nerozpustných látek).
  Tedy laicky řečeno, čím lepší předčištění, tím delší životnost kořenové čistírny. Z toho důvodu dodáváme jako pvní stupeň čištění před KČOV vícekomorový septik s usměrněným průtokem, takzvaný anaerobní separátor, který zajišťuje kvalitní předčištění odpadní vody před nátokem na kořenový filtr.

 2. Rozdělovací šachta a potrubí - slouží k rovnoměrnému rozdělování vody po ploše kořenového filtru. Potrubí je vybaveno otvory tak, aby při natékání na filtr voda vytékala rovnoměrně po celé ploše filtru.

 3. Kořenový filtr - Zahloubená jáma vyložená nepropustnou izolační folií a vyplněná štěrkem vhodné frakce. Folie zabraňuje pronikání znečištěných vod z kořenové čistírny do podloží a štěrková náplň zajišťujě vhodné prostředí pro aerobní čistící procesy bakterií přeselých na náplni filtru a na kořenech vodomilných mokřadních rostlin. Kořenovka čistí díky aerobním bakteriím a filtraci přes kořenový filtr.

 4. Regulační (odběrná) šachta - Regulační šachta slouží pro regulaci výšky podpovrchové hladiny vody v kořenovém filtru. Hladina vody se při zakořeňování rostlin a drží pod povrchem štěrku (asi 5 -10 cm), a proto se kořenová čistička nestává hnízdištěm komárů a nezapáchá. Při běžném provozu je filtr prázdný a voda gravitačně protéká filtrem k drenážnímu potrubí. Odpadní voda natéká rozvodným potrubím na povrch filtru a gravitačním samospádem pomalu prochází celým objemem filtru, kde následně odtéká přes odtokovou šachtu do recipientu.

 5. Rostliny - Mají doplňkovou čisticí funkci - debírají z vody živiny a dodávají do filtru kyslík. Sázíme především takové, které dělají kořenovou čistírnu krásnou. Od jara do podzimu se můžete kochat jejich květy. Používáme blatouch, vodní kosatec, sibiřský kosatec, kyprej vrbici, orobinec, sítinu, zevar, skřípinu a různé druhy ostřic. Rostliny pro kořenovou čističku Vám také rádi zajistíme.

NABÍZÍME:


Kořenové čistírny


výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy