db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte retenční nádrže na facebooku

Betonové retenční nádrže (jímky) na zachycení dešťové vody - požární nádrže

Retenční nádrž může být sestavena jako jedna velkoobjemová nádrž nebo soustava jednotlivých propojených nádrží. Podzemní betonová nádrž může sloužit i pro zásobu protipožární vody v tzv. požární nádrži.

Na Vaši poptávku Vám nabídneme ekonomicky nejvýhodnější řešení pro retenční nádrž na retenci dešťových vod. Stejně tak Vám rádi navrhneme ekonomicky nejvhodnější řešení pro podzemní požární nádrž.

                 Příklad domovní retenční nádrže.

ZDE naleznete velikosti a typy retenčních nádrží použitelných u rodinných domů (3,2 - 17,8 m3)


Legislativní požadavky na retenci vody v zastavěném území:

Podle vyhlášky o obecných požadavcích na využití území č.501/2006 Sb., se stavební pozemek vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno zadržení dešťových vod v kapacitě 20mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace.


Účel užití nádrží:

Betonové retenční nádrže jsou využívány v případech, kdy vlivem srážek hrozí zahlcení dešťové kanalizace. Retenční nádrž zajistí zachycení přívalových srážek a jejich postupné řízené odpouštění do kanalizace nebo recipientu. Zde je zapotřebí souhlasu příslušného správce kanalizace nebo vodního toku.


Spojení retenční a požární nádrže:

V některých případech je možné spojit v nádrži funkce retenční a akumulační (zásoba požární vody). Spojení těchto dvou funkcí je efektivní v řadě případů, kde je možné využít dešťovou vodu k dalším účelům (např. závlahová voda, zásoba vody pro protipožární účely - požární nádrž, ad.). Nádrž je pak rozdělena na akumulační prostor, kde je využívána zásoba dešťové vody a retenční prostor, který slouží k vyrovnání odtoku přívalových srážek.


Odtok z nádrže:

Odtok z retenční nádrže je možné řešit buď samospádem, nebo čerpáním. V ideálním případě je odtok samospádem výhodnější z provozního hlediska, po osazení regulátoru průtoku je zabezpečen bezúdržbový provoz celé retenční nádrže. Může se však stát, že odtoku samospádem nelze z technických důvodů dosáhnout a v tom případě je nutno navrhnout čerpací stanici a odtok zajistit čerpáním.


FOTOGALERIE NAŠICH REFERENČNÍCH STAVEB:

 • Retenční nádrž 80 m3 - supermarket, parkoviště (Kuřim)
  Betonová retenční nádrž o objemu 80m3 v Kuřimi.

 • Montáž kombinované retenční a požární nádrže o objemu 159 m3 a žumpy 46 m3 - sklad chmele (Žatec)
  Montáž kombinované retenční nádrže se zásobou požární vody o celkovím objemu 158m3.

 • Retenční nádrž o objemu 230 m3 a závlahová nádrž o objemu 69 m3 - hřiště (Zlín)
  Retenřní a závlahová nádrž ve Zlíně.

 • Montáž soustavy retenčních nádrží o celkovém objemu 192 m3 - obchoní centrum (Karviná)
  Montovaná retenční nádrž o objemu 98m3.

 • Výhody našich betonových retenčních nádrží:

 • výhodná cena prefabrikovaných nádrží ve srovnání s betonáží nádrže na místě
 • možnost sestavit retenční nádrž požadovaného objemu
 • možnost zatížení až do 40t a tím úspora zastavěné plochy (umístění pod parkovací plochu nebo komunikace)
 • zajistíme kompletní dodávku a montáž našich retenčních nádrží včetně technologie pro přečerpávání dešťové vody
 • Retenční nádrž na dešťovou vodu slouží k zadržení nadměrných srážek a zabraňuje zahlcení dešťové kanalizace

  NABÍZÍME:


  Retenční nádrže


  výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy