db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte nás na facebooku

Doporučujeme plastové jímky vyrobené rotačním litím
Pozor na svařované jímky a jejich STATIKU!

Kdy zvolit plastovou nádrž na dešťovou vodu?

 • K místu uložení nádrže nedojede autojeřáb nebo nákladní vozidlo.
 • Znáte místní geologii zeminy, na pozemku se vyskytují dobře propustné zeminy, nemůže dojít ke krátkodobé akumulaci srářžkové vody ve výkopu kolem jímky.
 • Nebudete přejíždět vozidly přes nádrž ani v prostoru kolem jímky rovnému její hloubce založení.
 • Jste ochotni věnovat více práce a peněz obsypu plastové nádrže na dešťovou vodu.
 • U nás můžete objednat plastové nádrže, které jsou od renomovaných německých výrobců Geratec a Speidel. Jedná se o jímky na dešťovou vodu, které je možné v případě správného postupu a dodržení výše uvedených podmínek použít k akumulaci dešťové vody.

  Přehled plastových nádrží na dešťovou vodu:

  typ plastové nádrže objem nádrže rozměry nádrže (d x š x v) hmotnost PDF technický návod výrobce
  2000l SPEIDEL 2000 litrů 2140 x 1260 x 1590 mm 112 kg PDF
  2100_Ozeanis 2100 litrů 2400 x 1200 x 1520 mm 80 kg PDF
  2200_Atlantis 2200 litrů 2400 x 1230 x 1515 mm 81 kg PDF
  3000l SPEIDEL 3000 litrů 2450 x 1450 x 1780 mm 158 kg PDF
  3300_Ozeanis 3300 litrů 2400 x 1560 x 2070 mm 110 kg PDF
  4000l SPEIDEL 4000 litrů 2450 x 1690 x 2000 mm 208 kg PDF
  4000_Ozeanis 4000 litrů 2300 x 1650 x 1890 mm 145 kg PDF
  5000l SPEIDEL 5000 litrů 2450 x 1910 x 2220 mm 258 kg PDF
  5000_Eco-line 5000 litrů 2458 x 1710 x 2280 mm 195 kg PDF
  5300_Atlantis 5300 litrů 2400 x 1980 x 2375 mm 200 kg PDF
  6000_Ozeanis 6000 litrů 2370 x 2050 x 2290 mm 201 kg PDF
  7000_Atlantis 7000 litrů 2933 x 1980 x 2375 mm 228 kg PDF
  7500l SPEIDEL 7500 litrů 2800 x 2200 x 2500 mm 390 kg PDF
  8300_Globo-line 8300 litrů D 2350 x 2550 mm 265 kg PDF
  10000l SPEIDEL 10000 litrů 3000 x 2450 x 2540 mm 500 kg PDF

  Nádrže SPEIDEL je možné usadit do výkopu a obsypat prohozeným výkopkem bez požadavku na současné plnění nádrže vodou.

  Všechny ostatní nádrže od firmy GERATEC je nutné usadit v souladu s montážním návodem dodavatele (viz. PDF u každé nádrže.).

  Montážní postup pro nádrže GERATEC, který je bezpodmínečně nutné dodržet!

  Obsyp nádrže štěrkem s kulatým zrnem!

  V žádném případě nedoporučujeme zakopávat do země svařované plastové nádrže. Vždy vyžadujte od dodavatele plastové nádrže statický výpočet uložení plastové jímky do země.
  Pokud už se rozhodnete pro svařovanou plastovou jímku, doporučujeme ji zakoupit včětně montáže od výrobce, který ponese záruku za montáž nádrže a statiku.

  Zhroucená samonosná plastová jímka. Plastová jímka zhroucená od spodní vody.

  Zjistěte si u dodavatelů "samonosných" plastových jímek, zda jsou Vám schopni doložit statický výpočet, který by prokazoval únosnost plastové jímky při zatížení zemním tlakem a výškou nadloží. Statický výpočet prokazuje statickou únosnost jímky při zadaném (uvažovaném) zatížení. Tento výpočet musí být vždy zpracován oprávněnou osobou (tedy statikem). Každý výrobce jímek by tento statický výpočet měl mít zpracovaný a podle něho vyrábět svoje výrobky. Výrobce, který vyrábí jímky bez statického výpočtu riskuje na úkor svých zákazníků. Jímka vyráběná bez statického výpočtu by neměla být v žádném případě použita ve stavbě.


  Zde jsou zveřejněny poptávky, které nám byly doručeny z poptávkového formuláře. Poptávky jsou zveřejněny neupravené, pouze vynechána jména.

  <4.5.2011 13:37> z poptávkového formuláře:

  "Uvažuji o výměně plastové jímky (poškozená spodní vodou) za betonovou asi J-105, nebo J-105Z, nevím jaký je rozdíl, nebo jinou o objemu cca 10m3." /Otryby 28506 Sázava/

  <24.7.2011 23:02> z poptávkového formuláře:

  "Dobrý den,potřebuji zhotovit přečerpávací jímku o objemu 2M3, z domu vede plastové kanalizační potrubí o průměru 150mm v hloubce cca 150cm pod povrchem jímka bude osazena kalovým čerpadlem a přetlakovým potrubím o průměru cca 100mm, chtěl bych vás požádat o zhotovení cenové nabídky včetně usazení a napojení na potrubí, v místě montáže je nyní poškozená plastová jímka cca 1 rok od montáže. Jaké máte doby dodání? Děkuji M." /Břasy (okres Rokycany)/

  <5.1.2012 20:07> z poptávkového formuláře:

  "Dobrý den Zajímalo by mne jeli možné vyrobit jímku o jiných rozměrech nežli máte v nabídce. Konkrétně rozměr 350x350 hloubka 150. Jedná se o výměnu za zborcenou plastovou jímku a tak bych chtěl využít vybagrované jámy o těchto rozměrech. Zajímá mne cena a dobu dodání. Děkuji za odpověd s pozdravem F. H.." /Děčín/

  <2.4.2012 19:41> z poptávkového formuláře:

  "Dobrý den, měl jsem plastový septik, který se mi působením vody zbortil. Měl bych proto zájem o betonový septik cca 5 m3 (pro 4-5 osob), podmínkou je, aby vaše firma doložila vodotěsnost (v opačném případě budu muset znovu kolaudovat...). Můžete mi prosím nabídnout řešení, včetně cenové nabídky včetně dopravy a uložení do výkopu? Předem děkuji S pozdravem M. R." /51213 Bozkov/


  Předejděte problémům s výměnou plastové jímky a poptejte betonové, naše jímky jsou staticky posouzené a odolné vůči zemním tlakům a spodní vodě!

  Samonosná plastová jímka rozdrcená zemními tlaky. Zbytky zhroucené plastové samonosné jímky.

  Na rozdíl od výrobců plastových jímek Vám ručíme, že se jímka vlivem zemních tlaků nezhroutí ani nevyplave! Na rozdíl od plastových jímek jsou naše jímky dostatečně těžké, aby odolaly vztlakové síle působící na jímku v případě výskytu spodní vody!


  Srovnání betonových a plastových jímek:

  Betonová jímka - Výhody Plastová jímka - Výhody
  • Je pojezdová bez dalších příplatků
  • Vyšší hmotnost, tedy vhodná do míst s vysokou hladinou podzemních vod, vodních toků apod.
  • Nemusí se obetonovávat
  • Vhodná do míst s nestabilním bočním tlakem zeminy
  • Samotné usazení je časově nenáročné
  • Variabilita nátokových otvorů
  • Výroba z vysoce odolného, vodotěsného vibrovaného železobetonu
  • Bez nutnosti povrchových úprav
  • Velmi dlouhá životnost
  • Nízká hmotnost (při usazování na špatně dostupné místo)
  • Pořizovací cena odpovídá náročnosti montáže (není počítáno s obetonováním, případně obsypem štěrkem 4-16 s kulatým zrnem.)
  • Vyrobena z PE s dlouhou dobou životnosti
  Betonová jímka - Nevýhody Plastová jímka - Nevýhody
  • Nelze umístit na místa, kam nezajede těžká technika
  • Vyžaduje manipulaci autojeřábem
  • Nepojezdová (kromě některých typů)
  • Důraz na propustnost podloží a obsypu kolem nádrže
  • Nevhodná do míst s podzemní vodou
  • Typy od GERATEC se musí obsypat štěrkem s kulatým zrnem 4-16mm
  • Nelze zatížit větším množstvím zeminy, když musíte jímku umístit hlouběji do země z důvodu dlouhého přívodního potrubí

  Okolní zemina a případná spodní voda vytváří na plastovou jímku uloženou v zemi poměrně vysoké zemní tlaky, kterým by měla plastová žumpa odolat a zajistit tak uživateli bezpečný provoz. Většina plastových jímek však působení spodní vody neodolá a zhroutí se. Přesvědčte se sami o na následujících fotkách je vidět jak zdeformovaná je plastová jímka před jejím zabudováním:

  Tloušťka stěny plastové jímky nemůže v žádném případě odolat zemním tlakům. Zjevná deformace stropu plastové jímky ještě před instalací.

  Posuďte sami předešlé fotografie plastové jímky a především deformaci stropu plastové žumpy, která byla zjevná ještě před zabudováním jímky na místo. Po dovozu vyfocené jímky investor nechtěl riskovat umístění této plastové nádrže u svého domu a poptal naši firmu o betonovou jímku.
  V průběhu dosavadní činnosti naší společnosti v oboru jsme již vyměnily mnoha investorům zhroucené plastové jímky za naše železobetonové jímky. Plastové jímky jsou vhodné pouze do malých objemů a míst s vyloučeným výskytem spodní vody. Využití plastových jímek v objemech nad 6 m3 Vám důrazně nedoporučujeme! Pokud přesto chcete plastovou jímku využít, požadujte po dodavateli plastové jímky písemnou záruku a statický výpočet, kterým Vám písemně zaručí, že se Vám plastová žumpa vlivem zemních tlaků nezhroutí.

  NABÍZÍME:


  Plastové jímky


  výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy