db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte nás na facebooku

PLASTOVÉ JÍMKY - Pozor na svařované jímky a jejich STATIKU!

Ve srovnání s betonovými jímkami vyžadují plastové jímky vždy další stupeň statického zajištění proti zemnímu tlaku, zásypu, přejezdu vozidly nebo zvýšené hladině podzemní vody.

Zhroucená samonosná plastová jímka. Plastová jímka zhroucená od spodní vody.

Zjistěte si u dodavatelů "samonosných" plastových jímek, zda jsou Vám schopni doložit statický výpočet, který by prokazoval únosnost plastové jímky při zatížení zemním tlakem a výškou nadloží. Statický výpočet prokazuje statickou únosnost jímky při zadaném (uvažovaném) zatížení. Tento výpočet musí být vždy zpracován oprávněnou osobou (tedy statikem). Každý výrobce jímek by tento statický výpočet měl mít zpracovaný a podle něho vyrábět svoje výrobky. Výrobce, který vyrábí jímky bez statického výpočtu riskuje na úkor svých zákazníků. Jímka vyráběná bez statického výpočtu by neměla být v žádném případě použita ve stavbě.


Zde jsou zveřejněny poptávky, které nám byly doručeny z poptávkového formuláře. Poptávky jsou zveřejněny neupravené, pouze vynechána jména.

<4.5.2011 13:37> z poptávkového formuláře:

"Uvažuji o výměně plastové jímky (poškozená spodní vodou) za betonovou asi J-105, nebo J-105Z, nevím jaký je rozdíl, nebo jinou o objemu cca 10m3." /Otryby 28506 Sázava/

<24.7.2011 23:02> z poptávkového formuláře:

"Dobrý den,potřebuji zhotovit přečerpávací jímku o objemu 2M3, z domu vede plastové kanalizační potrubí o průměru 150mm v hloubce cca 150cm pod povrchem jímka bude osazena kalovým čerpadlem a přetlakovým potrubím o průměru cca 100mm, chtěl bych vás požádat o zhotovení cenové nabídky včetně usazení a napojení na potrubí, v místě montáže je nyní poškozená plastová jímka cca 1 rok od montáže. Jaké máte doby dodání? Děkuji M." /Břasy (okres Rokycany)/

<5.1.2012 20:07> z poptávkového formuláře:

"Dobrý den Zajímalo by mne jeli možné vyrobit jímku o jiných rozměrech nežli máte v nabídce. Konkrétně rozměr 350x350 hloubka 150. Jedná se o výměnu za zborcenou plastovou jímku a tak bych chtěl využít vybagrované jámy o těchto rozměrech. Zajímá mne cena a dobu dodání. Děkuji za odpověd s pozdravem F. H.." /Děčín/

<2.4.2012 19:41> z poptávkového formuláře:

"Dobrý den, měl jsem plastový septik, který se mi působením vody zbortil. Měl bych proto zájem o betonový septik cca 5 m3 (pro 4-5 osob), podmínkou je, aby vaše firma doložila vodotěsnost (v opačném případě budu muset znovu kolaudovat...). Můžete mi prosím nabídnout řešení, včetně cenové nabídky včetně dopravy a uložení do výkopu? Předem děkuji S pozdravem M. R." /51213 Bozkov/


Předejděte problémům s výměnou plastové jímky a poptejte betonové, naše jímky jsou staticky posouzené a odolné vůči zemním tlakům a spodní vodě!

Samonosná plastová jímka rozdrcená zemními tlaky. Zbytky zhroucené plastové samonosné jímky.

Na rozdíl od výrobců plastových jímek Vám ručíme, že se jímka vlivem zemních tlaků nezhroutí ani nevyplave! Na rozdíl od plastových jímek jsou naše jímky dostatečně těžké, aby odolaly vztlakové síle působící na jímku v případě výskytu spodní vody!


Srovnání betonových a plastových jímek:

Betonová jímka - Výhody Plastová jímka - Výhody
 • Je pojezdová bez dalších příplatků
 • Vyšší hmotnost, tedy vhodná do míst s vysokou hladinou podzemních vod, vodních toků apod.
 • Nemusí se obetonovávat
 • Vhodná do míst s nestabilním bočním tlakem zeminy
 • Samotné usazení je časově nenáročné
 • Variabilita nátokových otvorů
 • Výroba z vysoce odolného, vodotěsného vibrovaného železobetonu
 • Bez nutnosti povrchových úprav
 • Velmi dlouhá životnost
 • Nízká hmotnost (při usazování na špatně dostupné místo)
 • Nízká relativní pořizovací cena (není počítáno s obetonováním, jedná se pouze o korpus)
Betonová jímka - Nevýhody Plastová jímka - Nevýhody
 • Nelze umístit na místa, kam nezajede těžká technika
 • Nepojezdová
 • Nevhodná do míst s podzemní vodou
 • Musí se obetonovávat
 • Nelze zatížit větším množstvím zeminy, když musíte jímku umístit hlouběji do země z důvodu dlouhého přívodního potrubí
 • Vzhledem k nemožnosti pojezdu nelze umístit mezi vrata a obytný objekt
 • V případě, že je promáčené podloží ( z důvodu dešťů, tání sněhu apod.), může se stát, že se voda dostane mezi plast a obetonování a jímka se zdeformuje
 • Časová náročnost - dodatečné obetonování, mokrý proces

Okolní zemina a případná spodní voda vytváří na plastovou jímku uloženou v zemi poměrně vysoké zemní tlaky, kterým by měla plastová žumpa odolat a zajistit tak uživateli bezpečný provoz. Většina plastových jímek však působení spodní vody neodolá a zhroutí se. Přesvědčte se sami o na následujících fotkách je vidět jak zdeformovaná je plastová jímka před jejím zabudováním:

Tloušťka stěny plastové jímky nemůže v žádném případě odolat zemním tlakům. Zjevná deformace stropu plastové jímky ještě před instalací.

Posuďte sami předešlé fotografie plastové jímky a především deformaci stropu plastové žumpy, která byla zjevná ještě před zabudováním jímky na místo. Po dovozu vyfocené jímky investor nechtěl riskovat umístění této plastové nádrže u svého domu a poptal naši firmu o betonovou jímku.
V průběhu dosavadní činnosti naší společnosti v oboru jsme již vyměnily mnoha investorům zhroucené plastové jímky za naše železobetonové jímky. Plastové jímky jsou vhodné pouze do malých objemů a míst s vyloučeným výskytem spodní vody. Využití plastových jímek v objemech nad 6 m3 Vám důrazně nedoporučujeme! Pokud přesto chcete plastovou jímku využít, požadujte po dodavateli plastové jímky písemnou záruku a statický výpočet, kterým Vám písemně zaručí, že se Vám plastová žumpa vlivem zemních tlaků nezhroutí.

NABÍZÍME:


Plastové jímky


výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy