db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte nás na facebooku

Provádíme:
Jádrové vrtání do betonu, železobetonu a cihel.

Naše technika provádění jádrových vtrů může být využita všude tam, kde je třeba provést jádrové vrty do průměru 350 mm

Naší specialitou je technologie jádrového vrtání betonu, železobetonu a cihel. V této oblasti nabízíme kompletní dodávky a to včetně materiálového i technologického zabezpečení. Zajišťujeme také těsnění prostupů. Naše společnost působí po celém území ČR.

Důvody pro využití jádrového vrtání od naší společnosti:

Betonová žumpa usazená do připraveného výkopu objem jímky je 15,8m3.
  1. Jádrové vrtání provádí zkušení a ochotní pracovníci, kteří jsou schopní spolupracovat a operativně se přizpůsobit stavbě.

  2. Jádrovým vrtáním vytváříme prostupy pro všechny druhy rozvodů. Zajištění prostupů ve všech druzích materiálů.

  3. Je možné využít jádrového vrtání pro odvrtávání nepravidelnýcn otvorů soustavou obvodových vrtů.

  4. Jádrové vrtání se používá pro dodatečné vyváření kruhových prostupů v betonu, železobetonu, cihelném zdivu, popř. v kamenném zdivu.

  5. V případě potřeby je možné využít jádrové vrtání pro zajištění kotevních otvorů nebo odvrtání vzorků pro zkoušky materiálu.

  6. Vrtání lze provádět všech směrech - vodorovně, svislé vrty (do podlahy - přépadně do stropu), šikmé vrtání v růžných úhlech.

  7. Zajišťujeme nejen vrtání otvorů, ale také technologii těsnění prostupů.

Rádi Vám zpracujeme kompletní cenovou nabídku na jádrové vrtání dle konkrétního zadání

DÍKY TECHNOLOGII JÁDROVÉHO VRTÁNÍ JE MOŽNÉ VYTVOŘIT DODATEČNÉ PROSTUPY V ZÁLKADECH, MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH BETONOVÝCH STĚNÁCH, CIHELNÝCH ZDECH NEBO PREFABRIKÁTECH!

jádrové vrtání prostupů do prefabrikátů. Vyvrtaný otvor pomocí jádrového vrtání do prefabrikátů. Jádrový vývrt odvrtaný jádrovým vrtáním. Jádrové vrtání prostupů do prefabrikátů.

Připravené segmentové těsnění pro utěsnění prostupů. Pryžové segmentové těsnění zajistí dokonalou těsnost prostupů. Prostupy utěsněné segmentovým těsněním. Dokončené a utěsněné prostupy pomocí pryžového segmentového těsnění.

NABÍZÍME:


Vrtání do betonu


výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy