db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte nás na facebooku

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
db Betonové jímky s.r.o., se sídlem Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatel osobních údajů je:
db Betonové jímky s.r.o., se sídlem Stříbrná 851, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1. Text souhlasu

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů") a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány

 • Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma
 • Bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát) nebo sídlo
 • Datum narození
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu
 • IP adresa
 • 3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

  Osobní údaje, viz. bod 1, bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce.
 • 4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

  Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5-ti let.

  5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

  Osobní údaje budou zpracovány:

 • Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
 • V písemné podobě
 • 6. Práva subjektu, informace a přístup k osobním údajům

  Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovány, a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

  Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz.čl. GDRP).

  Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založené na čl. 6 odst. 1 písm.a) nebo čl.9 odst. 2 písm.a) GDRP. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

  Jako subjekt údajů jsou informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odeslním e-mailu na adresu jimky@db-jimky.cz

  Jako subjekt údajů mám právo požádat o infromaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDRP.

  Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

  Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

 • Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
 • V písemné podobě
 • 7. Závěrečné ustanovení

  Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

  Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

  Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.


  NABÍZÍME:


  Doporučujeme:
  Odborný vodohospodářský server, první vodohospodářské diskusní fórum Ekolist.cz - deník o životním prostředí Vodohospodářské služby, projektová a inženýrská kancelář

  výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy | Levný ráj | V eshopu Vestavné spotřebiče nabízíme spotřebiče osvědčených značek, například kvalitní lednice Whirlpool, myčky Whirlpool nebo pračky Bosch. | Stavíte, renovujete? Internetový obchod Profibydlení nabízí vybavení koupelen, například umyvadla nebo sprchové kouty za skvělé ceny.